Barameter Metaalunie: Gestaag herstel ondanks tweede lockdown

Barometer

Uit de vierde Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van 2020, blijkt dat ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus bij veel ondernemers in het MKB-metaal het vertrouwen redelijk is hersteld. Zo ligt de waardering van de binnenlandse orderpositie en die van het bedrijfsresultaat op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2019 en houden het aantal bedrijven met minder en meer personeel elkaar weer in evenwicht. Ook groeit het aantal bedrijven met vacatures snel. Daar staat tegenover dat de winstgevendheid van de bedrijven nog niet op het niveau is van 2019. Lees meer…

Redactie | 12-01-21 | 14:14 | Link

Metaalunie: “gevolgen tweede golf beperkt voelbaar in MKB-metaal”

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met een zevende onderzoek inzicht naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van november is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Als gevolg van de tweede coronagolf geven weer meer bedrijven aan problemen te ondervinden in hun bedrijfsvoering. Grootste achteruitgang ten opzichte van de vorige edities is de toename van het ziekteverzuim als gevolg van vooral besmette huisgenoten of wachttijden op de coronatest. Over de omzetontwikkeling van de afgelopen twee maanden zijn de ondernemers weer minder negatief dan in voorgaande onderzoeken. Voor de komende maanden zet deze trend zich door, zij het iets voorzichtiger. Het aantal bedrijven met een krappe liquiditeitspositie is in de afgelopen maanden verder afgenomen. Men verwacht dat dit aantal de komende maanden weer wat zal toenemen. Ondanks de tweede coronagolf geven wederom meer ondernemers in het MKB-metaal aan er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zullen doorkomen. Lees meer…

Redactie | 12-11-20 | 17:37 | Link

Metaalunie: minder sterke omzetdaling derde kwartaal

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met een zesde onderzoek inzicht over de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van september is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

De uitkomsten van deze editie van het onderzoek zijn minder negatief dan de vorige edities. Het aantal bedrijven dat te maken heeft met omzetdaling is voor het eerst sinds het uitbreken van het virus in Nederland afgenomen. Hiermee is de verwachte omzetdaling voor het derde kwartaal van 2020 minder negatief dan men voor de zomervakantie aangaf. Daar staat tegenover dat het ziekteverzuim is toegenomen. Ook denkt een aantal bedrijven na over het afscheid nemen van vast personeel. Het aantal bedrijven dat aangeeft er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zal overleven, is gestabiliseerd ten opzichte van voor de zomervakantie. Lees meer…

Redactie | 11-09-20 | 15:27 | Link

Barometer Metaalunie: MKB-metaal in het oog van de orkaan

Barometer

De uitslag van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer voor het MKB-metaal was het eerste kwartaal desastreus. De Economische Barometer over het tweede kwartaal laat een iets minder negatief beeld zien, maar de afname van zowel de binnen- als buitenlandse orderportefeuille hangt als een grijze wolk boven de sector.

Dankzij steunmaatregelen is veel werkgelegenheid in het eerste en tweede kwartaal behouden. Van de ondervraagden geeft toch 4% aan dat zij in het tweede kwartaal vast personeel gedwongen heeft moeten ontslaan. Een ander gevolg van de teruglopende orders is de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Bij bijna de helft van de bedrijven is het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Lees meer…

Redactie | 03-08-20 | 12:02 | Link

Metaalunie: “Omzet MKB-metaal 22% lager dan jaar geleden”

Wind in de zeilen zetten

Het aantal ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand heel voorzichtig iets afgenomen. Het aandeel bedrijven dat geen grote gevolgen ondervindt is in drie maanden tijd gestaag toegenomen van 14% in week 13 naar 23% nu. Van de exporterende bedrijven geeft 84% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 68% is. Lees meer…

Redactie | 29-06-20 | 20:07 | Link

Metaalunie: “Wennen aan het nieuwe normaal lijkt te zijn begonnen”

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met het vierde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven inzicht in de gevolgen van het coronavirus op de sector. In week 21 is een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. Lees meer…

Redactie | 01-06-20 | 18:42 | Link

Barometer Metaalunie: Inktzwarte verwachtingen doen redelijke resultaten verbleken

Barometer

Exact twee jaar geleden bereikte de Economische Barometer van het MKB-metaal het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Nu, twee jaar later, staat de barometer nog maar net boven het niveau van het economische rampjaar 2009. De Economische Barometer is verdeeld in drie vraagdelen: realisatie, waardering en verwachting. De realisatie in het eerste kwartaal van 2020 ligt bijna op het niveau van een halfjaar geleden. De waardering ligt aanmerkelijk lager dan een halfjaar geleden, maar de grootste neergang wordt veroorzaakt door de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020. Lees meer…

Redactie | 19-05-20 | 20:24 | Link

Vorige pagina »