Barometer Metaalunie: Inktzwarte verwachtingen doen redelijke resultaten verbleken

Barometer

Exact twee jaar geleden bereikte de Economische Barometer van het MKB-metaal het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Nu, twee jaar later, staat de barometer nog maar net boven het niveau van het economische rampjaar 2009. De Economische Barometer is verdeeld in drie vraagdelen: realisatie, waardering en verwachting. De realisatie in het eerste kwartaal van 2020 ligt bijna op het niveau van een halfjaar geleden. De waardering ligt aanmerkelijk lager dan een halfjaar geleden, maar de grootste neergang wordt veroorzaakt door de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020. Lees meer…

Redactie | 19-05-20 | 20:24 | Link | Reacties (0)

Productie industrie 2,5 procent lager in maart

Gemiddelde dagproductie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2,5 procent lager dan in maart 2019, maakt het CBS bekend. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,3 procent. Lees meer…

Redactie | 08-05-20 | 13:25 | Link

Barometer Metaalunie: omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

Barometer

Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. Een maand geleden was dit nog 37%. Dit blijkt uit, inmiddels het derde onderzoek, van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven. Vooruitkijkend naar de komende weken verwacht 79% van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille, een maand geleden was dit 57%. Het vertrouwen onder de exporterende bedrijven om de coronacrisis te overleven is lager dan bij bedrijven die hun producten alleen in Nederland afzetten (63% versus 82%). Lees meer…

Redactie | 30-04-20 | 22:53 | Link

MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

Incasseren

Het coronavirus leidt tot onzekere tijden voor veel Nederlanders. Behalve de gezondheidsschade zijn veel Nederlandse bedrijven getroffen door de gevolgen van deze crisis. Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is in week 13 van dit jaar voor het eerst een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Inmiddels is dit voor de tweede maal gebeurd. Hierna de resultaten van dit onderzoek. Lees meer…

Redactie | 15-04-20 | 18:49 | Link

‘MKB-metaal nu al onder grote druk’

1,5 meter afstand houden

86% van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken. Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden, het MKB-metaal. Lees meer…

Redactie | 27-03-20 | 18:46 | Link

Export naar Duitsland goed voor 6,7 procent van het bbp

Verdiensten export NL aan DE

Nederlandse bedrijven verdienden ruim 45 miljard euro aan de export naar Duitsland, goed voor 6,7 procent van het bbp. Dat heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2016, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn. Hoewel deze cijfers enkele jaren oud zijn, geven ze meer inzicht in de internationale verwevenheden dan standaard handelscijfers omdat ook handelsstromen buiten Nederland zijn meegeteld. Dit meldt het CBS in de nieuwe Internationaliseringsmonitor, waarin Duitsland centraal staat. Lees meer…

Redactie | 26-03-20 | 19:07 | Link

Vooral transport, industrie, horeca en zorg ondervinden de gevolgen van het coronavirus

Oranje is kansen zien

Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen ondervindt toe. Zo staat het aantal reizen binnen Europa nu ook onder druk. Het vertrouwen van consumenten kan een deuk oplopen door gezondheidsrisico’s en onzekerheid over werk bij met name flexkrachten. Tegenover sectoren zoals de transport en industrie die de gevolgen ondervinden staan ook sectoren waar weinig directe effecten merkbaar zijn zoals in de zakelijke dienstverlening, omdat medewerkers ook vaak de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Door de beperkte in- en uitvoer van de bouwsector merkt ook deze sector nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. In de zorg neemt de drukte juist toe. Lees meer…

Redactie | 06-03-20 | 16:34 | Link

Vorige pagina »