Vakcentrum Maakindustrie biedt praktijkonderwijs aan

Bedrijfsleven en onderwijs slaan handen ineen. V.l.n.r. Ronald den Butter (directeur OBM Midden Nederland), Paul van Maanen (voorzitter CvB ROC Midden Nederland) en Jan van Walraven (voorzitter RvC OBM Midden Nederland) tijdens de ondertekening van de intentieverklaring.

Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen. Daarom hebben ROC Midden Nederland en OBM (OpleidingsBedrijf Metaal) Midden Nederland een intentieverklaring ondertekend die leidt tot de oprichting van het Vakcentrum Maakindustrie. Het Vakcentrum voor de Maakindustrie wordt hét opleidingscentrum voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is. Lees meer…

Redactie | 29-06-18 | 15:43 | Link

Werkgevers en werknemers: bezuinigen op praktijkleren kost duizenden leerbanen

Leerlingen in een van de praktijklokalen van de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden

De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de bbl kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Het ondermijnt ook de eigen ambities van kabinet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak te leren en aan het werk te helpen. Bovendien zijn leer-werkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden. Lees meer…

Redactie | 24-06-18 | 09:53 | Link

TIV verbindt HBO en MBO met industrie op Toekomstcampus

Vlnr: Bastian Coes (GreenPac /iLab), Geert Heideman (Windesheim), Henk Lukken (DC Tech & Drenthe college), Alexander Jansen (TechForFuture), Rob Voncken (GreenPac), Gertjan Lammers (Easyfairs), Bas de Koekkoek (Deltion) Fleur Bake (Easyfairs). Op de foto ontbreekt Jan Jansen (TechniCampus). Fotobron: Rolf Elling, Vraag&Aanbod.

TIV breidt in september 2018 uit met een nieuw initiatief: Toekomstcampus. Een collectief van negen partijen presenteren zich op de campus als één front aan bezoekers en exposanten. Onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en bedrijven presenteren zich op een plein van maar liefst 350 vierkante meter. Met de Toekomstcampus beoogt de beursorganisatie de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven uit Noord- en Oost-Nederland te verbinden. Lees meer…

Redactie | 29-05-18 | 14:58 | Link

IJmondgemeenten eren jubilerende Tata Steel met eigen tulp

Doop Staalmeester-tulp

Tata Steel is tijdens een feestelijke plechtigheid onderscheiden met een eigen tulp, genaamd Staalmeester. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen bieden de tulp aan Tata Steel aan ter gelegenheid van 100 jaar staal in de IJmond. De burgemeesters van de drie IJmondgemeenten, Mark Denys, Director Technical Tata Steel, en kweker Jos Beentjes doopten de roodoranje tulp traditiegetrouw met champagne. In oktober worden de tulpenbollen officieel als cadeau overhandigd aan Tata Steel. Lees meer…

Redactie | 14-05-18 | 16:34 | Link

Tata Steel eerste bedrijf met Gedragscode Tijdelijke Natuur

Onthulling van het informatiepaneel over de natuur bij Tata Steel door gedeputeerde Adnan Tekin en Martine Bredewold

Tata Steel is sinds vandaag het eerste bedrijf in Nederland met een Gedragscode Tijdelijke Natuur. Deze gedragscode is door de overheid ingesteld om bedrijven op een laagdrempelige manier te stimuleren om natuurontwikkeling op hun terreinen te faciliteren, zonder dat dit tot onnodige belemmeringen van de bedrijfsvoering leidt. Lees meer…

Redactie | 07-03-18 | 19:47 | Link

Klimaatdoelstellingen halen door verplaatsen binnenwanden

Nebifa

Het verplaatsen van binnenwanden levert veel milieuwinst en waardebehoud van de producten op. Het belang van verplaatsbare binnenwandsysteemwanden voor het halen van milieudoelstellingen krijgt daarom veel waardering in twee van de vijf transitieagenda’s circulaire economie die half januari zijn uitgereikt aan staatsecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zowel in de transitieagenda voor de maakindustrie als die voor de bouw wordt het belang van verplaatsbare binnenwanden onderstreept. Lees meer…

Redactie | 05-03-18 | 14:28 | Link

Waarde van diploma in geding bij grotere regionale vrijheid

Wind in de zeilen zetten

Metaalunie kijkt kritisch naar experiment ‘Kwalificatiestructuur mbo’. “Een landelijk erkend en herkenbaar diploma is essentieel voor het MKB-metaal. Onnodig veel regionale ruimte betekent dat we niet altijd kunnen inschatten wat iemand uit een andere regio kan en kent en dat leidt tot problemen. Een vakman moet overal zijn vak kunnen verstaan”. Dit zegt Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie, in een eerste reactie op het voorgenomen experiment ‘Ruimte voor de regio’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Lees meer…

Redactie | 20-02-18 | 15:54 | Link

Vorige pagina »