100 Jaar staalbedrijf in IJmond

Dudok Huis (het hoofdkantoor van Tata Steel in IJmuiden) met daarop het jubileumlogo van het 100-jarige staalbedrijf

Met de lancering van een speciale jubileumwebsite heeft Tata Steel in IJmuiden vandaag het startsein gegeven voor de viering van het 100-jarig jubileum van het staalbedrijf in de IJmond. Lees meer…

Redactie | 08-01-18 | 20:02 | Link

Eerste MKB Knowledge Deal ondertekend

Ondertekening MKB Knowledge Deal v.l.n.r. Michaël van Straalen, Paul de Krom en Fried Kaanen

Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen en Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO hebben gezamenlijk de eerst MKB Knowledge Deal ondertekend. In deze deal spreken TNO en Metaalunie samen af om te komen tot kennisuitwisseling op concrete onderwerpen. Lees meer…

Redactie | 06-12-17 | 20:37 | Link

Landelijke Natuurwerkdag bij Tata Steel

Vrijwilligers tijdens de Landelijke Natuurwerkdag bij Tata Steel in IJmuiden

Een groep van zo’n 30 vrijwilligers is vandaag tijdens de Landelijke Natuurwerkdag aan de slag gegaan in de natuur bij Tata Steel in IJmuiden. Onder begeleiding van boswachters van PWN werden struiken en jonge boompjes verwijderd in een van de natte duinvalleien op het terrein van het staalbedrijf. Op deze locatie komen veel bijzondere planten voor als de moeraswespenorchis (zeldzame orchidee), parnassia en duizendguldenkruid. Door de steeds verder oprukkende duindoorn en jonge boompjes op deze locatie te verwijderen, krijgen deze waardevolle planten weer meer leefruimte. Als er niet zou worden ingegrepen, zouden deze soorten op termijn verdwijnen. Lees meer…

Redactie | 05-11-17 | 13:53 | Link

Tata Steel vervangt straatverlichting door reflectoren

Nachtelijke skyline van Tata Steel in IJmuiden

Tata Steel in IJmuiden gaat alle straatverlichting op de wegen aan de westrand van het bedrijventerrein vervangen door LED-reflectoren, die midden op het wegdek worden aangebracht. Dit project wordt afgerond voordat Tata Steel op zaterdag 28 oktober deelneemt aan het Nacht van de Nacht evenement, waarbij jaarlijks in Nederland aandacht wordt gevraagd voor het belang van duisternis en het terugdringen van lichtuitstoot. Die avond dimt Tata Steel zo veel mogelijk de verlichting op het terrein, vanzelfsprekend alleen waar dit veilig kan. Lees meer…

Redactie | 09-10-17 | 13:05 | Link

TIV ziet bezoekerskwaliteit toenemen

TIV Hardenberg 2017

In totaal bezochten 7.981 professionals op 19, 20 en 21 september TIV in Hardenberg. Met name het vernieuwde concept met focus op kennis en beleving in combinatie met de verhoogde bezoekerskwaliteit werd door de ruim 250 deelnemende exposanten geprezen. Ze gaven na drie beursdagen massaal aan achter dit concept te staan en maar liefst een kwart van de exposanten heeft op de beurs toegezegd om in 2018 weer deel te nemen. Lees meer…

Redactie | 26-09-17 | 14:33 | Link

Scheidend voorzitter Metaaluniedistrict Oost Paul Braakhuis twee keer onderscheiden

V.l.n.r.: Paul Braakhuis, burgemeester Welten en Koninklijke Metaalunie voorzitter Fried Kaanen

Aftredend districtsvoorzitter Paul Braakhuis is bij zijn afscheid tijdens de jaarvergadering van district Oost maar liefst twee keer onderscheiden. Als bijzondere gast van de Metaaluniebijeenkomst deelde eerst burgemeester Welten van de gemeente Borne Braakhuis mee dat het de Koning heeft behagen Braakhuis te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Lees meer…

Redactie | 15-09-17 | 12:13 | Link

Inschrijving Koning Willem I Prijs van start

Foto: v.l.n.r. | Hare Majesteit Koningin Máxima, dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank en Voorzitter van de Koning Willem I Stichting), Toine Brock (TOBROCO Machines), Rob Baan (Koppert Cress B.V.) en Frans van Houten (Koninklijke Philips N.V. | Fotograaf: Maarten Huisman]

Het is voor Nederlandse ondernemingen weer mogelijk zich in te schrijven voor de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze prijzen worden in mei 2018 wederom uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Máxima en prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van de Koning Willem I Stichting. De stichting wil met deze ondernemingsprijzen innovatief en duurzaam ondernemerschap in Nederland stimuleren en belonen. Lees meer…

Redactie | 12-09-17 | 12:28 | Link

Vorige pagina »