Technologie voor inclusie werkt in de praktijk

Technologie voor inclusie

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-8 beschrijft de opbrengsten van zeven pilots waarbij is geëxperimenteerd met de implementatie van bestaande technologie op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking.

De beschreven technologieën ondersteunen werknemers die bijvoorbeeld moeite hebben met zien, horen, lichamelijk zwaar werk, hun concentratie of hun energiebalans.

De belangrijkste inzichten uit een kwalitatieve evaluatie zijn:

  • Technologie is waardevol in termen van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud. Deze opbrengsten zijn vooral zichtbaar bij technologieën die gebruiksklaar waren en die zijn ingezet bij werknemers met een fysieke beperking. Deze technologieën lenen zich voor grootschaliger pilots waarmee effectiviteit en opschalingsmogelijkheden vastgesteld kunnen worden.
  • Bij problematiek van psychosociale aard bleek het niet haalbaar binnen een jaar een technologische oplossing op de werkvloer in gebruik te nemen.
  • Alleen al de voorbereidingen van een implementatie kunnen positief bijdragen aan werkprocessen of de bedrijfscultuur.
  • Voor twee van de zeven pilots zijn de financiële kosten en baten doorgerekend. De inzet van technologie levert bij deze pilots meer op dan het kost.
  • Bij nieuwe implementatietrajecten is het van belang om de eindgebruiker tijdig te betrekken, om benodigde aanpassingen in zowel het werkproces als de bedrijfscultuur te realiseren, en dat diverse partijen blijvend samenwerken.

Lees meer…

Redactie | 06-11-20 | 10:18 | Link

Regio in Beeld 2020: arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

Regio in Beeld

De corona-uitbraak heeft de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Waar zijn nog openstaande vacatures? Wie verloren de afgelopen tijd hun baan? En hoe kan de regio daarop acteren? Regio in Beeld van UWV belicht de arbeidsmarkt sinds corona voor alle 35 regio’s.

Onderaan deze pagina vindt u het rapport per arbeidsregio.

Redactie | 28-10-20 | 09:46 | Link

MKB draagt onevenredig bij aan klimaatkosten

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie is negatief verrast door het persbericht van Milieudefensie waarin wordt gemeld dat onderzoek uitwijst dat de honderdduizenden ondernemers in het mkb maar liefst 80% van de ODE – pot vullen van waaruit klimaatmaatregelen met SDE++ subsidie worden gefinancierd. Lees meer…

Redactie | 13-08-20 | 11:59 | Link

Tata Steel kondigt vertrek aan van Theo Henrar als Nederlandse directievoorzitter

Skyline Tata Steel bij nacht gezien vanaf overzijde Noordzeekanaal

Tata Steel Europa (TSE) kondigt aan dat Theo Henrar zal terugtreden als voorzitter van de directie van Tata Steel Nederland B.V. (TSN) per 31 mei 2020. De terugtreding is in onderling overleg tot stand gekomen. TSE streeft ernaar in de komende weken een opvolger te kunnen aankondigen.

Theo Henrar trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van Tata Steel. Hij blijft tot het einde van het jaar verbonden aan het bedrijf als adviseur. Ook treedt Henrar per 31 mei terug als Verkoopdirecteur.

Henrik Adam, CEO van Tata Steel Europe, zegt: “Ik wil Theo hartelijk danken voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf. Hij heeft bijzonder leiderschap getoond, ook tijdens moeilijke tijden. En hij heeft bijgedragen aan het pad naar een duurzame toekomst. Als bedrijf hebben we het streven om onze CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd te hebben in 2030 en klimaatneutraal te zijn in 2050, door te investeren in een mix van baanbrekende technologieën voor duurzame staalproductie. Theo heeft aan de wieg gestaan van en is de drijvende kracht achter deze ambitie en hij heeft hiervoor partnerships met andere industriële bedrijven opgezet.”

Redactie | 18-05-20 | 14:13 | Link

Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

Beterschap!

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim. In verband met de coronacrisis worden deze cijfers nu versneld gepubliceerd, met als gevolg dat nog niet voor alle bedrijfstakken voldoende gegevens beschikbaar zijn. Ook zijn de cijfers voorlopig. Halverwege juni verschijnen de reguliere cijfers, die dan overigens ook nog niet definitief zijn. Lees meer…

Redactie | 08-05-20 | 12:51 | Link

Ruim € 500 miljoen aangevraagd voor overbruggingsfinanciering innovatieve bedrijven

Dashboard col-regeling

Sinds de openstelling op 29 april hebben ruim duizend startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan € 500 miljoen aan via een van beide faciliteiten. Lees meer…

Redactie | 06-05-20 | 15:11 | Link

Oproep aan metaalbedrijven: doneer beschermingsmiddelen

Rode Kruis

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Lees meer…

Redactie | 24-03-20 | 18:48 | Link

Vorige pagina »