Metaalunie: ‘Nieuw kabinet moet gedegen industriebeleid voeren’

Wind in de zeilen zetten

‘Met verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Dit zegt Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s.

Metaalunie vraagt die aandacht door middel van IndustrieVisie 2021. Kaanen: “Hierin roept Metaalunie de overheid onder meer op om slim produceren te stimuleren, te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk, de rekening van de energietransitie eerlijk te verdelen en ondernemerschap te belonen en te stimuleren. Uiteraard vragen we ook veel aandacht voor het bevorderen van technisch vakmanschap. Het moet bijvoorbeeld beter geborgd en gewaardeerd worden in ons onderwijs.” Lees meer…

Redactie | 16-02-21 | 11:46 | Link

“Stimuleren productie- en procesinnovatie houdt productie en innovaties in Nederland”

Wind in de zeilen zetten

In een brief gericht aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische zaken en Klimaat, roept Koninklijke Metaalunie het ministerie van EZK op om invulling te geven aan eerdere toezeggingen voor het opzetten van een praktisch toepasbare en brede procesinnovatie stimuleringsregeling buiten de WBSO, die samen met de sector wordt ontworpen. De brief is verstuurd aan de vooravond van de behandeling in de Tweede Kamer van de EZK-begroting voor 2021. Lees meer…

Redactie | 03-11-20 | 15:35 | Link

Metaalunie: ‘Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen’

Wind in de zeilen zetten

“Het kabinet heeft stevige plannen gepresenteerd om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen in de coronacrisis”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op het gepresenteerde pakket extra maatregelen. “Het komt nu aan op een snelle en soepele uitwerking om de regelingen ook praktisch te kunnen gebruiken”. Lees meer…

Redactie | 18-03-20 | 14:13 | Link

Metaalunie: Versterk positie mkb-bedrijf!

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie vindt dat dit kabinet alles op alles moet zetten om Nederland niet in het slot te gooien voor mkb-bedrijven. “Er moeten pasklare, pragmatische oplossingen komen om bijvoorbeeld het PAS-probleem adequaat op te lossen en schijnzelfstandigheid op een goede manier aan te pakken zonder dat een mkb-ondernemer geremd wordt in zijn/haar ondernemerschap. Met alle beloftes die de afgelopen jaren gedaan zijn, wordt het nu echt tijd die waar te maken, met de MKB-toets in de hand”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie. Lees meer…

Redactie | 17-09-19 | 15:57 | Link

Nieuwe cao Metaal en Techniek maakt sector aantrekkelijker

CAO

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro. Lees meer…

Redactie | 06-09-19 | 15:18 | Link

‘Gemeenten hebben niet genoeg oog voor mkb-belangen’

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie heeft de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in een brief gevraagd af te zien van de door BZK-minister Ollongren voorgestelde benchmark woonlasten. Deze benchmark zou vanaf 2020 ingevoerd moeten worden als alternatief voor de macronorm die een maximum stelt aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. “Metaalunie vreest dat door het vergrootglas leggen op de woonlasten van alleen de burger het mkb wordt vergeten en daardoor de lokale lastenproblemen voor het mkb alleen maar verergeren”, zo zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie. Lees meer…

Redactie | 25-06-19 | 16:12 | Link

Minister van OCW ontvangt actieagenda Technologie

Minister van OCW ontvangt actieagenda Technologie

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek. En volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Daarin voorziet de actieagenda Technologie, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag ontving.

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek dienen zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Vorig jaar heeft de Industriecoalitie (Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Bouwend Nederland) het kabinet gevraagd hier actie op te ondernemen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, ontwikkelden daarom in opdracht van de minister van OCW de actieagenda Technologie. Lees meer…

Redactie | 17-06-19 | 20:13 | Link

Vorige pagina »